Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke er et tidsskrift for akademisk teologi med et kirkeligt perspektiv. Tidsskriftet udgives af Menighedsfakultetet i Aarhus. Tidsskriftet publicerer forskningsartikler inden for det teologiske fagfelt og præsenterer også populærvidenskabelige bidrag, der relaterer sig til moderne kirkeliv og kristendom.

Tidsskriftet gør brug af fagfællebedømmelse, og alle forskningsartikler bliver således vurderet af en eller flere redaktionsuafhængige fagfæller, før de eventuelt antages. Det er anerkendt som et videnskabeligt tidsskrift af Kundskabsdepartementet i Norge og Videnskabsministeriet i Danmark. Tidsskriftet udkom første gang i 1974. Det udgives tre gange årligt. Nogle af de tidligere publicerede temanumre er frigivet her på hjemmesiden.

Luk